Kwaliteit & Privacy

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega’s over de geanonimiseerde inhoud van lopende behandelingen), 5-jaarlijkse visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en het toepassen van effectmeetinstrumenten.

Uiteraard houd ik mij aan de beroepscode van de KNMG en de NVvP.

De praktijk beschikt over het per 01-01-2017 verplichte Kwaliteitsstatuut GGZ, zie http://praktijk-philipszoon.nl/wp-content/uploads/2022/04/kwaliteitsstatuut-2022.pdf

Terugkoppeling door patiƫnten is een belangrijk kwaliteit bevorderend instrument gebleken. Wanneer u in behandeling bent, bent u dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om kenbaar te maken hoe u dat ervaart. Zeker als u moeite heeft met onderdelen van de behandeling of als u ergens ontevreden over bent, is dat van groot belang.

Klachten

Als u meent dat er in de behandeling verwijtbare fouten zijn gemaakt en u in uw ogen bij mij onvoldoende gehoor voor uw bezwaren heeft gevonden, kunt u zich wenden tot een klachten- of geschillencommissie (NVvP-regelement voor de behandeling van klachten van patiƫnten van zelfstandig gevestigde psychiaters)

en/of het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Privacy Statement

De praktijk heeft een privacy statement, zie http://praktijk-philipszoon.nl/wp-content/uploads/2024/01/2022-12-13T10_34_19-d7257f48-b25e-4fd3-af66-18b3b0346a20.pdf.