Aanmelding

U kunt zich telefonisch of via mijn mailadres aanmelden. 

Er is op dit moment een aanmeldstop. Omdat niet duidelijk is wanneer er eventueel plaats zou kunnen zijn is er geen wachtlijst. 

Verwijzing
Voor iedere behandeling is een verwijzing nodig van uw huisarts. Deze verwijsbrief dient u bij het eerste gesprek mee te nemen. Voor de behandelingen die door de zorgverzekeraar vergoed worden moet de verwijsbrief de volgende gegevens bevatten:

• Gegevens verwijzer: naam, AGB code, adres
• Uw naam, geboortedatum, adres, BSN en verzekeringsgegevens
• Verwijzing naar de specialistische GGZ (SGGZ)
• Verwijzing in verband met (vermoeden op) een DSM-V stoornis

Daarnaast is de eerste keer identificatie met een geldig identificatiebewijs vereist.