Kosten

Behandeling in mijn praktijk valt altijd onder uw basis zorgverzekering. Maar: ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, waardoor ik mijn rekening direct aan u geef. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Met een zuivere restitutiepolis krijgt u 100% van de behandeling vergoed. Als u een naturapolis heeft kan de vergoeding door de zorgverzekeraar variëren tussen 60% en 80% van de behandeling. Als u een deel van de behandeling niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar zult u dit deel zelf moeten betalen. U kunt de vergoeding in uw specifieke situatie navragen bij uw zorgverzekeraar.
Ik hanteer in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de specialistische gezondheidszorg (sggz), zie NZa tarieven sggz. Ik declareer volgens het zorgprestatiemodel (zie: https://www.zorgprestatiemodel.nl).

Momenteel zijn er nog maar drie zorgverzekeraars die een restitutiepolis aanbieden. Op de volgende site kunt u lezen hoe vergoedingen van alle zorgverzekeraars zijn: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/.

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de eerste betalingsherinnering niet aan uw verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van u. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.


No-show
Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren per mail of telefonisch te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat is afgezegd, oftewel een no-show zonder bericht, dan wordt € 100,- in rekening gebracht. Deze kosten moet u zelf betalen en kunnen niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.